Magisterium

"Někteří spojenci jsou nebezpečnější než nepřátelé." 

Termín: 19. - 28. 7. 2019
Místo konání: RS Jalovec
Věk: 15 - 18 let

Cena: 4990,- Kč (4690,- při přihlášení 2 a víc účastníků společně) 

Co tě čeká

Dostaneš se přímo mezi profesory Academie. Budeš v centru dění, tvé činy budou mít vliv jak na chod školy, tak na celý Leirin. 

 • Posuň svým výzkumem hranice tvého oboru. Získej magické artefakty, zdokonal vojenské taktiky, sestroj promyšlené pasti a obohať bestiář o nové stránky.

 • Už máš dost zkušeností, abys je mohl předat mladším žákům. Pod vedením svého profesora budeš vzorem pro začínající hrdiny. Je to zodpovědnost, jednej tedy rozvážně.

 • Tvá role bude neopomenutelnou součástí příběhu. Postupně budeš odkrývat zápletky, dosahovat svých cílů a možná to budeš ty, kdo rozhodne o osudu Academie.

Budeme tě napínat

Zkušený vypravěč nevyzradí všechno najednou. 

Budeš dostávat díly skládačky pěkně jeden po druhém. Kde? Sleduj facebook, nebo tyto stránky a dozvíš se víc.

 • Prvním dílem je varování pro ty, kteří budou pokoušet spícího obra. Protože každý čin má své následky, svými kroky zásadně ovlivní také děj v Academii.


Jak to bude fungovat

Hra se týká nejvyšší politiky a jejího vlivu na chod školy. Staneš se členem učitelského sboru, čeká tě vlastní dějová linka. Budeš balancovat mezi spojenci a protivníky a přitom se snažit přežít.

 • Přehled částečně vytvořených postav bude k dispozici do konce ledna 2019 (možnost hraní postavy z předešlých ročníků je tentokrát velmi omezená).

 • Svoji postavu si můžeš dotvořit podle domluvy.

 • Kompletní pravidla dáme k dispozici do konce února 2019.

 • Pro přihlášené hráče zpřístupníme podrobnější informace v zamčené sekci tohoto webu.

Aktuální situace

Věhlasnou školu založil předešlý vládce, císař Laevinus Getha, jako Císařskou Hrdinskou Akademii, aby mu pomohla dosáhnout jeho cílů.

 • Elerius Getha - nynější císař, synovec Laevina, chtěl akademii nadále využívat jako svůj nástroj moci. Vedení školy ale vzdorovalo zákazu magie a tak byla Císařská Hrdinská Akademie oficiálně zrušena. Jen málo chybělo a měl by školu ke svým záměrům ... ještě ale pár želízek v ohni má a určitě je použije.

 • Academia Heroica povstala z popele Císařské Hrdinské Akademie jako nezávislá instituce. Přesunula se z dosahu císařské moci a její ředitelkou zůstala Livia Fidelis.

 • Via Directa Academii pořád řídí a má s ní velké plány, protože v této chvíli tvoří podstatnou část její síly a vlivu.

 • Republika je mladá a vzájemná spolupráce s mágy jí vysloveně prospívá. Je pro ni nepřípustné, aby císařem zakázané magické školy byly plně řízené Livií, nebo některým z mágů Via Directy. Republika se proto bude snažit udržet si mágy za každou cenu.

 • Řád Jarjesti rychle nabírá na síle. Lze jen hádat, jestli na tom má větší zásluhu obratná politika, nebo příchod dalších Starých. Brzy se ale ukáže, co Řád vytěží z mohutné pomoci, kterou Academii nedávno poskytl.

Kdo hledá figury této hry mezi studenty, najde pěšce... užitečné, ale nevýrazné. Kdo sází, že se nejvyšší hra hraje v kabinetech profesorů, prohrává. Kdo se zamyslí, přijde na to, že nakonec o všem rozhodnou ti, kteří po dosluhujících profesorech přeberou klíče a budou Academii vést. Ti, kteří se na to připravují už teď a kteří jsou si vědomi svého vlivu a důležitosti - členové Magisteria.