Magisterium

"Říci, že magistři jsou od přírody zdravě soutěživou sociální skupinou, by bylo stejné, jako prohlásit o piraních, že jídlo jen tak oďobávají."

Magisterium nabízí ještě hlubší ponoření do LARPu, hraní rolí a řešení vlastních příběhových linek s přesahem do dění na akademii. Hra dává více volného prostoru pro prosazení svých cílů, odměňuje role-play a ubírá na lineárnosti děje.

Termín: 25. 7. - 1. 8. 2020
Místo konání: RS Naděje
Věk: 16 - 18 let
Cena: 5390- Kč (5090,- při přihlášení 2 a víc účastníků společně)

Okna nové budovy directora svítila dlouho do noci. Kdyby šel někdo okolo, slyšel by skrz zavřené dveře hádku Livie s kýmsi... neurčitým. Kdyby někdo přitiskl ucho k těm dveřím, slyšel by, že je řeč o jakýchsi vlajkách. Kdyby... ale to by se nestalo. Naproti budově, na mírném kopci, se proti temnému horizontu rýsoval stín klečící postavy. Jediné, co měsíc odhalil, byl záblesk tasené šavle. 

Co tě čeká

Magistr byl ještě nedávno studentem, který se svojí pílí vypracoval do užšího kruhu akademiků. S profesory se oslovuje "kolego", studenti si k němu chodí pro radu, podílí se na běhu školy. Díky tomu stojí v centru dění a jeho činy a rozhodnutí mohou mnohé ovlivnit.

 • Získáš vlastní postavu, na jejíž tvorbě se budeš podílet. Postava je psána tak, aby ti usnadnila vžití se do role a jasně vymezila tvé zájmy a pozici v příběhu.

 • Prožiješ událostmi nabitý příběh, budeš vzorem mladších studentů, porveš se o své místo na slunci a třeba vytvoříš něco, co přetrvá do dalších let.

 • Budeš hrát v unikátním Leirinském systému schopností vyučovaných katedrami boje, magie, přežití a utajení. Dáme ti nahlédnout za profesorskou oponu výuky a možná objevíš něco, o čem vědí jen zasvěcení.

Pokud budeš chtít, můžeš se vrhnout do vlastního výzkumu zakončeného magisterskou prací. Máš tak příležitost zdokonalit některou z vyučovaných schopností, objevit doposud neznámou bytost, popsat zkoumaný jev a rozšířit tak knihovnu Academie Heroica.

Livie práskla dveřmi a vydala se rázným krokem ke spící Academii. Obrys muže na kopci se postavil a zmizel ve tmě. Zdálo se, že končící directorka si ničeho nevšimla a namířila si to přímo k novému fóru. Zacinkal svazek klíčů, zámek se dvakrát otočil a za chvíli se místností rozlilo tlumené světlo lucerny. Livie zůstala stát a prohlížela si holé stěny, na kterých ještě před večerem visely vlajky Starých. 

Jak to bude fungovat

Hra balancuje akci v poli s vyšší politikou, oproti aktivitám mladších studentů se však klade větší důraz na hraní role. Je nám jasné, že i magistři se potřebují stále zdokonalovat a že učený z nebe nespadl, proto dostaneš sepsaný charakter tvé postavy tak, aby tě bavil a zároveň se dobře hrál. 

 • Do hry vstoupí nová mechanika umožňující prosazování vlastních zájmů - podrobnosti se dozvíš na půdě akademie.

 • Kompletní pravidla a přehled částečně vytvořených postav bude k dispozici do konce února 2020 (možnost hraní postavy z předešlého ročníku je z logiky jeho zakončení omezená).
 • Svoji postavu si můžeš dotvořit podle domluvy.
 • Magisterská práce bude oproti loňskému běhu dobrovolná, zato více odměňovaná.

Z tmavého rohu fóra se oddělil stín muže a potichu přistoupil k directorce. Podívala se na něj s tázavým výrazem. "Doufám, Dagone, že tohle je vaše práce."

"Ano, uschoval jsem je na bezpečné místo. Čím méně lidí je uvidí, tím lépe."

"Právě naopak," pronesla zamyšleně, "potřebuji na ně upřít zraky celého magisteria."

Livie zhasla lucernu a vydala se ke dveřím. Pak se zastavila a směrem k tušené siluetě muže pronesla "tentokrát ať to nezvorají, kurátore. Možná na to budete sami."

Aktuální situace

Aniž by si to kdokoliv přál, ani Leirin nebyl ušetřen velkých událostí. Situace začíná být nepříjemně vážná a škola si tak opatrně vybírá, jaký bude každý její další krok.

Akademii není přáno, aby se trvale usadila a tak opět mění svoji pozici. Příčin přesunu je zajisté víc, přesto se během cesty nejčastěji probírá selhání druhého ročníku magistrů. Jejich darem škole měla být magická ochrana, ta se však změnila v mocného nepřítele. Zabila několik mladých studentů, než byl zneškodněna jednotkou Via Directa. Z původních 16 magistrů setrvali pouze tři a ti byli následně odsouzeni k roční službě u domovské frakce akademie. Zbytek zbaběle uprchnul neznámo kam. Třetí ročník magistrů tak naváže na pošramocenou pověst svého úřadu, ale profesoři nad nimi ještě hůl nelámou. Nová krev je zároveň i novou nadějí.  

 • Třetí ze Starých se zjevil a nyní kráčí světem se svými druhy. Řád Jarjesti jej velkolepe přivítal a s příchodem Herry opět výrazně posílil. Věřící ze všech koutů země proudí na Additu, aby odevzdali svůj život Řádu.
 • Mágové se seskupují pod nově zvoleným Arcimágem, kterým je nechvalně proslulý Horatiu Balaur.
 • Jarjesti se dožadují své zasloužené odměny za záchranu akademie, kterou jim Livie odmítla vydat. Vlajky Starých mají zůstat v držení akademie, s tím ale Řád nesouhlasí.
 • Republika se podivně utišila a její stažení vojsk z Intactaty vytváří napjaté očekávání.
 • Academia Heroica mění ředitele, ale doposud nikdo netuší, kdo jím bude. Z centrály Via Directa však přišla jasná zpráva, že ředitel byl vybrán a bude brzy představen.

Moudrý muž kdysi pravil: "Všichni na jednom jevišti velikého světa stojíme, a cokoliv se tu koná, všech se týče."

Kdo hledá figury této hry mezi studenty, najde pěšce... užitečné, ale nevýrazné. Kdo sází, že se nejvyšší hra hraje v kabinetech profesorů, prohrává. Kdo se zamyslí, přijde na to, že nakonec o všem rozhodnou ti, kteří po dosluhujících profesorech přeberou klíče a budou Academii vést. Ti, kteří se na to připravují už teď a kteří jsou si vědomi svého vlivu a důležitosti - členové Magisteria.