Příběh

Svět Leirin již přes tři stovky let od Zkázy nepoznal klid. Konflikt střídal konflikt, a jako kdyby to samo o sobě nestačilo, obyvatele sužovaly nákazy, hladomor, i nájezd cizinců z jihu. Když se už zdálo, že za vlády Císaře Laevina Gethy pozná země klid, začaly se množit zvláštní úkazy v okolí Hrobu Světa - místa, kde se od Zkázy tyčí ohromný sloup světla a kam lidská noha už celá staletí nevstoupila. 

V létě 311 navíc někdo podnikl zákeřný útok na ostrov Grad a začátkem podzimu toho samého roku neznámý plyn vycházející z podzemí prakticky vyhubil provincii Silva. Pevně rozhodnutý vnést do všeho konečně světlo, zřídil Císař na ostrově Grad Císařskou Hrdinskou Akademii. Její cílem je vybrat ty nejlepší kandidáty na cestu do Hrobu Světa a připravit je dost dobře na to, aby mohli uspět. Absolventi této prestižní školy mají být zároveň schopni rychlého řešení ozbrojených konfliktů, které se množí jako houby po dešti - v létě 312 rozpoutala zdánlivě malicherná příčina občanskou válku mezi Confractou a Intactatou. Krátký, ale nesmírně zuřivý konflikt skončil pádem Intactaty. Za trochu záhadných okolností se po smrti Laevina Gethy stává novým císařem jeho syn Elerius, který se okamžitě chopí veškeré moci a nesmírně důrazně se snaží potítat vše, co vypadá jako možný zárodek rebelie (pronásledovaný Bravius Numonis, který usiloval o vzpouru přímo v Císařské Hrdinské Akademii, čistky mezi důstojníky Legií...). Otázkou rovněž je, jak se nejen Císař, ale i Kult Světla a mágové postaví k činnosti zvláštní a nesourodé skupiny proroků, kteří se nenadále zjevují v různých částech Císařství a zaníceně šíří zmateně znějící znepokojivé proroctví. 

Cíle nové Akademie jsou velké a její studenty a absolventy čeká bezpochyby mnoho práce s prosazováním vůle Císaře. Aby to úspěšně zvládli, budou se muset vyspořádat s tím, jak vážně mají brát spory svých domovských provincií a vlastních národů vážně... kdo ví, jestli se jim to podaří....