Osobní údaje

Sbírané osobní údaje jsou nezbytné pro zákonem danou administrativu a organizační zajištění tábora - bez jejich evidence není účast dítěte možná. (podrobnosti najdete na www.skolahrdinu.cz/gdpr/ )