Stručné reálie

velmi stručný výtah toho nejpodstatnějšího pro ty, které neláká studium podrobností na www.leirin.cz

(a úplně to stačí :-) )

Astronomové Leirinští díky sledování pohybu hvězd a díky znatelnému zakřivení povrchu Leirinu už dávno pracují s předpokladem, že leží na povrchu obrovské koule, nebo něčeho podobného. Zatím se ale neshodli na tom, jestli nebeská tělesa krouží kolem Leirinu, nebo se celá tušená koule otáčí. Obecně jim výzkum komplikuje fakt, že od Zkázy, která před stovkami let drasticky změnila tvář blízkého okolí, se nikomu nepodařilo plout od ostrovů na okraji Císařství dál, než nějakých sto mil. I ti sebelepší odvážní navigátoři (a že jich bylo..) se v husté mlze kvůli podivným poruchám kompasů vždy vrátili ke břehům známých ostrovů Císařství. Podobné potíže, ale bohatší o řadu nepříjemných anomálií potkají každého, kdo se pokusí dostat k Hrobu Světa (místu, kde udřela Zkáza největší silou), který leží prakticky uprostřed mezi provinciemi Císařství a na který dopadá (nebo ze kterého tryská? – toť další předmět mnoha sporů učenců…) obrovský paprsek nazelenalého světla, který se zjevil v hodině Zkázy a který byl dle mnoha studovaných hlav (vzdor názoru spousty jiných studovaných hlav.. jak jinak...) taky příčinou Zkázy. Buď jak buď, Hrob Světa od Zkázy nenavštívil nikdo, kdo by se vrátil, aby o tom mohl vyprávět.

Leirin sestává z šesti velkých ostrovů, které tvořili šest ostrovních provincií - Caesareu, Confractu, Intactatu, Additu, Silvu a Tacitu. Provincie Silva je v současnosti neobyvatelná, došlo na ní ke katastrofě obrovského rozsahu, která zahubila všechny, kdo se zde v ten čas nacházeli. Do dnešních dnů se neví, co přesně a proč se stalo. Národ Pikku obývá pouze malý ostrov Yuurien, národ Marinheiros má pak své hlavní sídlo v Plovoucím Přístavu u břehů Intactaty.

Donedávna bylo Císařství jednotné, v současnosti zuří občanská válka mezi Císařem a Republikánskými povstalci.

Kultura Leirinu až na výjimky připomíná Evropu v 5.-6. století našeho letopočtu.

Císařem podporovaný Kult Světla se snaží potírat veškerou magii, která se od Zkázy na Leirinu vyskytuje. Po zničení Císařské Akademie Hrdinů na Gradu a Ischerionu se mágové, kteří nebyli zatčeni přidali k rebelům nebo se ukryli. Jediní císařem tolerovaní mágové jsou kontrolováni státní správou a jejich hlavním úkolem je vyhledávání a likvidace magických artefaktů.

Objevuje se také Řád Jarjestiů, který je zatím malý. Uctívají Staré, kteří se údajně vracejí na Leirin po dlouhé době. Málokdo tomu ale věří, i když se říká, že byl spatřen Starý Aaika, který údajně zničil celou jednu legii. Zatím se přesně neví, co se děje, ale už i v Aggeru se začíná šeptat, že klepy, které se šíří, jsou možná pravdivé.

Současným císařem je  Elerius Getha I. Dobrotivý, kterého Kult Světla prohlásil za Spasitele všeho tvorstva. Kult Světla je jediným oficiálním náboženstvím v Císařství a uctívá světlo, které ztělesňuje Solaris, přičemž ale tvrdí, že paprsek světla, které tryská do Hrobu světa, je zodpovědný za zkázu a je nutné se ho zbavit. Kult Světla, který je podporován Císařem, potlačuje veškeré projevy magie na Leirinu, ať už se jedná o lov mágů nebo likvidaci magických artefaktů a předmětů.

Republikány vede generál Bravius Numonis. Republikáni nemají oficiální vyznání a nepotlačují mágy, což jim poskytuje nemalou výhodu ve válce, ve které mají menší armádu. Válka se vede zatím na dvou frontách, v Tacitě na západě a na východě, kde se zatím bojuje o pláže Confracty.

Náš příběh se odehrává v provincii Caesarea, kde je také hlavní sídlo Císařství - město Agger. Ovšem do Aggeru samotného se nepodíváme, hra se odehrává na venkovském sídle plukovníka císařské armády.

 

Diskusní téma: Stručné reálie

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek