Svět Leirin

Často tvrdíme, že ten svět tvoříme my. Velmi často ale tvoří on nás ;)

Písemnosti zpřed Zkázy i staré písně a příběhy, hovoří o mnoha národech a krajích, které jsou teď pod vodou, nebo za Neprostupnou Mlhou. Známý svět se po Zkáze pro místní smrskl na několik desítek ostrovů, které již sto padesát let spravuje Císařství Liberos, jako jediný legitimní státní celek. Zde je souhrn nejzákladnějších informací a mnoho odkazů na samostatné stránky světa Leirin, kde najdete další podrobnosti.

Zeměpis

Jména, míry, údaje.. Zkáza už jednou ukázala, jaké to má trvání...

Šest provincií tvořilo Císařství v letech jeho slávy:

 • Caesarea - bohatá a věrná Císaři
 • Tacita - nehostinná a chudá
 • Silva - kdysi nejkrásnější, dnes bez života
 • Addita - ponurá a tajemná
 • Confracta - prosperující a vlivná
 • Intactata - hrdá a vzdorovitá

Nikdo však netuší, co leží daleko za mořem...

Obyvatelé

Národy se v mnohém liší a v mnohém podobají. Co z toho nakonec převáží?

Ostrovy obývá šest národů, každý s vlastní kulturou:
 • Liberos - početní a zruční
 • Marinheiros - prostí, ale odvážní mořeplavci
 • Sigrieti - vlivní a zámožní obchodníci 
 • Glowyři - tajemní obyvatelé podzemí
 • Konghové - hrdí lovci bez domova
 • Pikkuvaki - skřítkové střežící staré vědění

Proroctví ale mluví i o sedmém národu. Můžou to být lidé z Jihu, nebo se taky lidem vůbec nemusí podobat.

Historie

Víme tak málo o minulém a pořád je to mnohem víc než o tom, co nás čeká...

O tom, jak vypadal svět před Zkázou, víme pramálo. Jediným zdrojem informací jsou vzácné nálezy částí starých textů.

Hlavní události kruté a nebezpečné doby krátce po Zkáze jsou známé alespoň učencům. I zde však leží spousta tajemství skrytých v chaosu všeho tehdejšího dění.

Historie doby Císařů je známá dost dobře. Otázkou je, co z ní je pravda a co lež těch, co ji psali.

Politika

Stačily čtyři roky a ze starých pořádků zbyly cáry. Proroctví ale mluví o sedmi...

Rozdíly v názorech, cílech a plánech  existovaly vždy. Už dlouho ale nebyly tak výrazné a snad nikdy nevedly k tak zásadním změnám, jako nyní.
 • Císařství hájí silnou tradici úspěchu a prosperity
 • Republika volá po rovnosti a spravedlnosti
 • Via Directa hledá pravdu a rovnováhu
 • Řád Jarjesti zvěstuje návrat skutečných vládců

Slovní potyčky a pře již přerostly v otevřený boj. Jak se bude vyvíjet a jak skončí?

Koho zajímají podrobnosti, nejlépe udělá, když navštíví samostatné stránky světa Leirin, kde informace postupně doplňujeme v závislosti na příbězích jednotlivých her a jejich zápletek.