Leirin - Tajemná výprava

Pravidla

 
 

Životy:

Postavy nemají životy. Mez vyřazení ( mdloby / agónie ) postavy a podmínky násilné smrti určuje místo a způsob poranění spolu se způsobem případného ošetření.

 • Z jakýchkoliv mdlob se postava probere po cca 5 minutách

 • Postava v agónii v případě neléčení umírá po cca 15 minutách. Agónii lze léčit “dryákem” a správným ošetřením rány (dle popisu).

 • postava jednou vytažená z agónie upadá do agónie v případě jakéhokoliv dalšího zranění.

 • obvaz musí být skutečný (pruh jakékoliv látky - v případě použití improvizovaného obvazu nastupuje zánět a postava v následujícím herním bloku není schopna samostatné chůze dokud není rána dezinfikovaná)

 

Boj -  Platný zásah je pouze ten, který je veden do zásahových ploch. V boji se používají POUZE měkčené a schválené zbraně.

Je výslovně zakázáno útočit na hlavu, krk a na rozkrok. Údery se zbržďují a zbraní se nebodá. Zásahové plochy se počítají na tzv. dlouhý neopren. viz obrázek. Konkrétně to znamená že zásahy platí kamkoliv, krom hlavy, rozkroku,krku, od zápěstí po prsty na rukou a od kotníku po prsty na nohou.

 

Zásahy a zranění:

 

zranění sečnou zbraní

 • Sečnou ránu není možné zcela vyléčit v rámci časového rozsahu dobrodružství. I ošetřená rána je citlivá na další zásahy (jakýkoliv další zásah zbraní (na dané místo) zraněného omráčí na 5 minut)

 • sečná rána do končetiny musí být ošetřena obvazem do 15 minut, jinak zraněná postava upadá do agónie

 • u zásahu do trupu postava nesmí do ošetření bojovat ani běhat a pokud zranění není ošetřeno do 15 minut, postava upadá do mdlob

zranění tupou zbraní

 • Zlomeninu není možné zcela vyléčit v rámci časového rozsahu dobrodružství. I ošetřená zlomenina je citlivá na další zásahy (jakýkoliv další zásah zbraní (kamkoliv) zraněného omráčí na 5 minut)

 • na zraněnou končetinu musí být přidělaná dlaha, jinak se s ní nedá hýbat. Postava po zbytek hry nesmí bojovat zasaženou končetinou

 • u zásahu do trupu postava nesmí do ošetření bojovat ani běhat a pokud zranění není ošetřeno do 15 minut, postava upadá do mdlob

zranění střelnou zbraní

 • Střelnou ránu není možné zcela vyléčit v rámci časového rozsahu dobrodružství. I ošetřená střelná rána je citlivá na další zásahy (jakýkoliv další zásah zbraní (na dané místo) zraněného omráčí na 5 minut)

 • střelná rána do končetiny musí být ošetřena obvazem do 15 minut, jinak zraněná postava upadá do mdlob (opakovaně každou cca čtvrt hodinu celkově pětkrát - následně upadá do agónie)

 • u zásahu do trupu postava nesmí do ošetření bojovat ani běhat a pokud zranění není ošetřeno do 15 minut, postava upadá do mdlob

 

Opakovaný zásah do trupu (jakoukoliv zbraní) = agónie zasažené postavy. Třetí zásah do trupu = smrt postavy.

 

Agónie:

 • postava v agónii neschopna pohybu a mluvy = nevnímá a nereaguje

 • pokud není ošetřena a vytažen z agónie do 15 minut, umírá

 

Otrava:

 • vzniká požitím jedu, vdechnutím plynu, nebo požitím nezpracovaného nebo špatného masa

 • otrávená postava není schopna boje a může se pohybovat pouze s pomocí jiné postavy

 • při nevyléčení otravy do 2 hodin, otrávený umírá

 

Peníze:

 • Každá postava nějaké peníze má. 1 zlatka = 10 stříbrných.

 

Zámky / klíče / paklíče:

 • Klíč je představován klíčem s klíčenkou nesoucí číslo. Klíčem s určitým číslem je možné odemknout pouze zámek označený tím samým číslem.

 • Zámek je představován pytlíkem (ve kterém je hlavolam) s číslem. Určitý zámek je možné odemknout pouze klíčem označeným tím samým číslem.

 • Paklíč je představován paklíčem. Postava používající paklíč smí sáhnout do pytlíku zámku a pokusit se rozebrat hlavolam bez vizuálního kontaktu. Pokud uspěje, zámek odemkne a dveře otevře. Zámek je možné zamknout obráceným postupem opět za pomoci paklíče (nebo pochopitelně klíčem…)

 

Postavy a NEpostavy:

 • osoba označená žlutou textilií vyskytující se ve hře, je postavou, kterou nelze spatřit, nebo procházejícím organizátorem, který tam není úplně vůbec…

 • postava s bílým šátkem na hlavě je přítomná, viditelná, ale nehmotná

 

Zvláštní schopnosti:

žádná postava nemá stabilní zvláštní schopnost. Pokud nějakou získá a použije, informuje ostatní dotčené stručným popisem.

 

Jídlo

postava se cítí lépe, když jí a pije. Ve hře “Tajemná výprava” budou záměrně některé zdroje omezené (od večeře do konce hry nedostanou ani hráči jiné jídlo, než ve hře). Hráčům nebudeme zakazovat konzumaci vlastních zásob (potěšíme se každému, kdo se hecne to nějak přežít…). Ať je jak chce, hladová postava je nervózní a chce jíst….

 

Začátek a konec herního bloku:

 • je vždy ohlášen koncovkou… (Pozor! povšimněte si, že koncovka hlásí i začátek a nenechte se zmást ;) )

 

Technická:

 • Ruka na hlavě funguje

 • Ruce na hlavě se občas neubrání hráč ani organizátor hry na fantastice stojící. Nakládejte ale s tímto klasickým mechanismem s klidem a rozvahou ;) Pokud máte něco na delší “mimoherní” řešení, ideálně odejděte do soukromí (bude tma (jsme na noc zařídili...), bude to jednoduché).