SPÍCÍ OBR

Místo, které navštívíš je chráněno bezpočtem kouzel a mocných artefaktů. Přesto však není bezpečné. Bude tam plno studovaných hlav, které nesou informace zásadního významu pro celý svět. Přesto (nebo právě proto) tam nelze nikomu věřit všechno. Budou vyslovena vážná slova a budou se dít velké věci. Proto bude důležité vědět, kdy je lepší mlčet a nic nedělat. Jdeš mezi mágy. Je načase se bát.

“Kdo stojíš u Brány, vyslov své jméno a právo vejít!”

“Nuenus Ilidan. Professor Umění Magických a ředitel Magické Akademie Gradu”

“Lež. Ředitel této Akademie už je přítomen a jméno neodpovídá. Nepokoušej se vejít a odejdi!”


V podhůří severně od Jižní stráže najdete jen dvě osady. Obě stejně bezvýznamné a obě plné stejně podezíravých a nedůvěřivých lidí. Pokud by se s vámi kterýkoliv z nich rozhodl mluvit a vy se zeptali na určitou otázku, odpřísáhl by vám, že usedlost pod Horou Radrum je už čtyři roky opuštěná, bez právoplatného majitele a že nemá smysl tam chodit, protože tam nikoho nepotkáte. To by však byla pravda jen z části. Usedlost majitele má, jen v ní nebydlí. Opuštěná není, protože majitel v ní nechal několik strážců a byť v ní obvykle skutečně nikoho nepotkáte, teď zrovna tam nikdo nepotká vás i když je v ní plno lidí. Dovnitř se dostanou jen zvaní a tomu u brány není dobré odmlouvat.


“Ti říkám, že tam bylo světlo. Všichni jsme to viděli, když jsme se vraceli s tou zaběhlou ovcí. Už byla tma a bylo to z Mokré Stráně vidět jako na dlani. Svítilo se tam a venku chodil někdo s loučí. Quintus se tam šel dokonce podívat, ale vrátil se, že se tam zase zvedá mlha.”


Je to už víc než rok, co Císař zrušil všechny Magické Akademie a mimo zákon postavil všechny, kdo magii provozují. Kdo čekal protesty, nebo snad aktivní odpor mágů, je zřejmě velmi zklamán. Některé z Akademií prý pokračují v utajení na jiných místech, poměrně mnoho svobodných mistrů Umění Magických aktivně podporuje činnost republikánů a proslýchá se, že je magie vyučována i na Academii Heroica, kterou řídí Via Directa. To je ale všechno. Žádná rázná odpověď Císaři, žádné magické bouře plné smrtonosných blesků a žádné proměňování legionářů v žáby, jak slibovaly mnohé hospodské předpovědi. Prostě nic. Provinciemi zmítá válka, zvěsti o příchodu mocných bájných bytostí přibývají, slovo “stín” dostalo nový, smrtelně nebezpečný význam a slavní mágové mlčí. Nebo se to aspoň tak jeví. Znamená to snad, že císařův zásah byl pro mágy skutečně tak destruktivní, nebo jde jen o to, že nynější Arcimág není ráznější odpovědi schopen?


“Kolegové já vám říkám, že déle už čekat nesmíme. To, co navrhuji, možná není jediným řešením, ale je bezpochyby nejrychlejším a neefektivnějším. A riziko ztrát na lidských životech se jeví jako pŕijatelné. Přepočítal jsem to dvakrát.”


Cokoliv se poslední rok v Akademiích dělo, letos může být zcela jinak. Na utajeném a dobře střeženém místě se schází delegace magických škol, aby po pěti letech zvolili nového Arcimága. Toho, kterému podléhají ředitelé všech Akademií a který rozhodne o jednotném postupu. On určí, jestli mágové podpoří Republiku, jestli se spojí se školou Livie Fidelis, nebo s člny řádu Jarjesti pomůžou k návratu dalších Starých. Začíná Consilium. Kandidátů je víc, než se očekávalo, jejich vize, plány i programy jsou rozdílné a každý ví, že rokování bude náročné a neobejde se bez praní špinavého prádla. Jedno je jisté. Ať už bude novým Arcimágem kdokoliv, politickou mapu Císařství čekají změny. Spící obr se vrací do hry a kdo ví, co za trumfy ponese v rukávu.


“Děkuji ti za pomoc, příteli. Věř, že na ni nezapomenu a až vše vyjde a já nastoupím do funkce, vyřídíme tu tvoji záležitost. Skutečně nerozumím, co na tom komu může vadit. Jde přeci o celkem triviální experiment.”


Co to všechno znamená pro hráče? Většina rolí bude pochopitelně z řad kandidátů pěti akademií (nebo snad přijde i nějaký zástupce ze Silvy?) a jejich doprovodu. V zápletkách budou převládat pletichy a intriky, ovlivňování sil protivníka a získávání vlastních spojenců pro samotnou volbu. Určitě lze počítat i s hosty nezvanými a nečekanými, stejně jako s vedlejšími zápletkami, které se týkají zvláštností samotné usedlosti a jednotlivých hostů.