Dědictví Gorlanu

Vykroč po stezkách hraničářů a rozhodni o osudu mnoha národů... Poznej svět Hraničářova učně a staň se jeho nedílnou součástí. Objevuj a poznávej ten příběh ... rozhoduj o tom, jak bude pokračovat!

Termín: 29.7. - 5.8. 2023
Místo konání: RS Naděje
Věk: 10 - 17 let
Cena: 6590,- Kč (6390,- při přihlášení 2 a víc účastníků společně)


"Hale? Myslíš, že mu můžeme věřit?"

"Pokud ne jemu, tak komu? Víš přece, co by to znamenalo, pokud lže..."

"Je to jasné. Kdyby to padlo, znamená to válku a tu dnes nikdo nechce. Proto jsme taky tady. Nebo snad myslíš...?"

"Nevím, příteli. Skutečně nevím. Možná radši počítejme s nejhorším."

Co tě čeká

  • Svět inspirovaný knižní sérii Hraničářova učně a příběh, o jehož směřování a konci rozhodnete vy sami

  • Zápas tří národů, které se možná spojí proti větší hrozbě (nebo taky ne?)

  • Předem připravená postava s charakterem a cíli

  • Bitevní etapy (bojové operace, jejichž výsledek má vliv na ostatní zápletky)

  • Turnaj, kde se utkají 3 národy (Galikové, Teutlanďané a Skandijci)

  • Prvky larpu (Vycházíme z osvědčeného souboru pravidel. Příběh tábora není předem daný a o tom, jak vše nakonec dopadne, rozhodnou sami účastníci tím, jak budou jednat v různých situacích)

  • Napínavá detektivní zápletka, průzkumnické mise, boj i vyjednávání

Věděla, že pokud Torstenovi zprávu nedoručí, stane se to, čeho se všichni obávali. Knut si tedy utáhla obvaz až nebezpečně nasáklý krví, zatnula zuby a pokračovala v cestě. Malátně kráčela hlouběji do lesa, když uslyšela: "Vidím ji! Je támhle!"

U Gorlogova chřtánu! Jak se jim podařilo vystopovat ji tak rychle?! Instinktivně rychle uskočila stranou. Naštěstí... V místě, kde ještě před několika sekundami stála, zlověstně drnčel šedě opeřený šíp.

Příběh

Dobrodružství ve světě inspirovaném příběhy z knižní předlohy Hraničářova učně.

Staneš se diplomatem, hraničářem či bojovníkem. Budeš vyjednávat i bojovat a tím rozhodovat, kam příběh dospěje. Čeká Tě prozkoumávání nového neznámého území a navazování vztahů s domodorodými kmeny. Ocitneš se uprostřed střetu tří národů - Skandijců, Galiků a Teutlanďanů. Ve velkém Turnaji rozhodneš o prvenství i výsadním právu na partnerství a obchodní styky s novým územím.

Zprávy od zvědů však naznačují, že do hry přijde i čtvrtý hráč...