Druhy her

Stejně, jako hudba, nebo film, i larp má mnoho podob a tváří. I to je jeden z důvodů, proč si tak rychle získává nové příznivce.


Zde uvádíme velmi stručné charakteristiky těch forem larpu, které můžete na našich akcích potkat:

Situační hra

 • Spíš nižší počet hráčů (20 - 40).
 • Snaží se navodit konkrétní atmosféru
 • Různě komplexní pravidla.
 • Větší důraz na charakter, motivy, cíle a vztahy postav.
 • Může obsahovat i velmi akční či bojové momenty.

Svět

 • Spíš větší počet hráčů (50+).
 • Simulace chodu a pravidel smyšleného prostředí (světa).
 • Pravidla jsou často velmi komplexní.
 • Velká svoboda hráče při tvorbě vlastní postavy.

Bitva ("dřevárna")

 • Spíš větší počet hráčů (50+).
 • Simuluje střety armád s minimálním prostorem pro hraní charakteru postavy.
 • Využití bezpečných replik zbraní.
 • Pravidla jsou jednoduchá.
 • Častý doplněk her typu svět 

Městský larp

 • Různý rozsah, délka a počet hráčů.

 • Odehrává se v městském prostředí, které využívá jako kulisu a se kterým je propojený. 

 • Městské larpy se pak důsledkem toho odehrávají nejčastěji v blízké nebo alternativní minulosti/budoucnosti.

Komorní larp

 • Menší počet hráčů (4-20), s minimálním podílem otevřených fyzických konfliktů.
 • Děj se zabývá především motivy jednotlivých postav a jejich vztahy.
 • Obvykle využívá jen omezených prostor a trvá několik hodin.

Jiné

 • Mnoho her je jen stěží možné zařadit do jediné konkrétní skupiny larpů.
 • I my rádi využíváme nesmírnou tvárnost larpu a proto do našich her často přinášíme nové prvky.