Havraní Ostrov

Pro některé symbol spravedlnosti, pro jiné noční můra. 

Termín: 21. - 25. 8. 2019
Místo konání: tábořiště Trpík
Věk: 15+
Hra: situační larp
Cena: 1200,- Kč / 

Havrani. Není vězně, který by o nich neslyšel. Recidivisti nejvyššího rangu a nebezpeční šílenci, které se císařství rozhodlo zbavit svobody navždy a držet je tak daleko běžných obyvatel, jak to jen jde. Tam, kde i jejich dozorci byli vždy za trest. Dostat se mezi ně vždy znamenalo čekat na šílenství, nebo smrt. Jen málokdo však ví, jak nevšední má toto hejno za poslední dva roky přírůstky. Vysoké úředníky a důstojníky, mágy, kněží, učence. Překáželi. Byli nepohodlní. Teď mají zapomenout na svět venku. Zapomene i on na ně? 

"Další! Jméno!"

"Marcius Calv. Jsem tady kvůli..."

"Já vím, kvůli čemu tady seš, soudce ví, kvůli čemu tady seš, ty taky víš, kvůli čemu tady seš a zbytek světa ani netuší, že tady seš. Tak mluv jen když se tě někdo zeptá, havrane! Další!"

Hra

Díky zkušenostem jsme si vědomi neduhů, kterými hry jako tato často trpí a rozhodli jsme se je jeden po druhém vzít a rozbít pomocí důrazu na detail, propracovaný svět a atmosféru naplňující každičkou minutu herního času. 

Všechna tvoje rozhodnutí mají váhu jako ve skutečném životě a žádnému z nich nestojí v cestě zbytečná lineárnost. Rolová hra, kde o roli rozhoduješ ty, sandbox, který tě nezačne nudit. 

 • Veškerý děj se odehrává v trestanecké kolonii a jejím bezprostředním okolí.

 • Císařského úředníka najdete v jedné cele s republikánským důstojníkem. Potkáte zde zástupce kteréhokoliv z národů, šílence i vzdělané mágy, členy Řádu stejně jako následovníky Světla. Každý se sem dostal jinak. Někdo jako dozorce, jiný jako vězeň. Někteří věří v hloubi své duše, že se jim podaří dostat ven, další se nechali zavřít dobrovolně. Z některých jde strach, jiní jsou zase na pokraji zhroucení.

 • Havraní ostrov je kombinací Situační hry a hry typu Svět. Přesto, že tento "startovací" ročník budou k dispozici pouze předpřipravené postavy, akce jako taková míří k co největší míře hráčské svobody. Klíčovou je pro nás také dlouhodobost - chceme, aby se hráč s postavou sžil a těšil se, až opět vezme otěže jejího osudu do vlastních rukou.

 • V zápletkách bude převládat boj o místo v hierarchii komunity, vlastní bezpečnost a udržení zbytků osobního komfortu či kontaktu s blízkými venku. Díky koncentraci trestanců s významnou minulostí bude velkou roli hrát i politika. Riziko smrti postavy bude prakticky nepřetržité - ať už z ruky dozorců na šibenici nebo spoluvězňů v temnotě noci.

 • Vzhledem k zasazení příběhu máme možnost nasadit zcela unikátní herní mechaniky. Každá je navržena tak, aby co nejvíce v táhla hráče do ponuré atmosféry trestaneckého života.

"Nonie zvedni se, musíme na nástup a pro vercajk!"

"Nejdu. Ode dneška nastupuju v kuchyni. Gallio to zařídil. Tam dole už bych to nedal."

"Gallio? Hochu, nevím, cos mu za to dal, ale ten už nezařídí nic. Máme ho pohřbít až vyfáráme. Tak se zvedej."

Příběh a postavy

Nástupy, dřina v dolech, kontroly, šťáry. Zdánlivý stereotyp vzdálené trestanecké kolonie obrací v drama trvalá hrozba smrti v podzemí, neustálé třenice vězeňských gangů, šikana či poprava za pokus o útěk - co na tom může změnit den, kdy ze štoly vynesou mrtvého trestance, který drží kus podivného minerálu?

 • Příběh se v širším pojetí odehrává v plně autorském fantasy světě Leirin, který má vlastní stránky.
 • Pro dotvoření postavy i hru samotnou tam najdeš spoustu užitečných informací. 
 • Neboj se však, že by ti něco uniklo - ty věci, které jsou nezbytné pro hraní tvé postavy, od nás dostaneš společně s jejím výběrem.

Ve hře budou zastoupeny hráčské i nehráčské postavy prakticky všech národů, s výjimkou skřítků Pikkuvaki.

Jak bylo řečeno, hejno havranů se za poslední roky díky občanské válce rozšířilo o nové přírůstky - často takové, kteří by dříve ani ve snu nepomysleli na to, že někdy skončí ve vězení, natož na místě jako je Ostrov. Najdete zde tedy trestance pocházející ze všech provincií dříve jednotného Císařství:

A kromě prachsprostých padouchů, vrahů a zlodějů i politické vězně a stoupence rozličných frakcích, tohoto času soupeřících o moc a vliv nad ostrovy:

"Vrať se, slyšíš?!"

"Jo, vydrž."

"Ti říkám, že tam zhebneš, chlape. Kvůli blbýmu přívěšku."

"Byl od mý ženy tupče. Počkej, už ho... co to tady k sakru... Tak to sem ještě neviděl takový divný... Počkej až ti to..."

"Co tam je? Gaspare! Cos to našel? Jsi tam?!"


Pro hráče

První ročník Havraního Ostrova je kombinace hry typu Svět a Situační hry. Dostaneš od nás proto předpřipravenou postavu. Hodně nám však záleží na Tvojí kreativitě a spokojenosti, proto budeme každou roli vybírat s velkou pečlivostí na základě tvých preferencí. První výběr postav společně s preferenčním dotazníkem dostanou registrovaní hráči nejpozději do konce dubna.

 • Pravidla právě "šijeme na míru" přímo pro Havraní Ostrov. K dispozici je najdete zde na stránkách nejpozději do konce června.
 • Ubytování je zajištěno v podsadových stanech (karimatka a spacák vlastní).
 • V ceně je strava po celou dobu pobytu. Snídaně, oběd i večeře.
 • Informace ohledně kostýmů dostanou registrovaní hráči společně s postavami. Z povahy hry však ve většině případů nepůjde o nic kostýmově náročného.

Pokud bys měl obavy, že pro tebe bude hra moc náročná nebo že si na ni netroufneš - neboj se, hejno havranů se těší velké různorodosti. Díky množství rozličných rolí ti dokážeme v případě potřeby vybrat postavu, u níž je míra zátěže, kterou hra na hráče vyvíjí, značně snížena. 

"Viděls to někdy, Caledfwlchu?"

"Caledfwlch takový kámen niky neviděl ani o něm neslyšel."

"Takže je to bezcenný kus šutru."

"Caledfwlch ti řekne. Pokud glowyr nezná kámen, je to vzácný kámen... nebo to vůbec není kámen."

Harmonogram

V rámci co největšího zachování atmosféry se budeme snažit minimalizovat "neherní" čas a "neherní" aspekty hry obecně. To se bude týkat i jídla, spánku či jiných radostí. Hrát budeme tedy prakticky non-stop, od čtvrtka do soboty. Neznamená to však, že nezbyde čas na odpočinek - během hry budou zastoupeny i "klidové" časové úseky během kterých bude prostor zvolnit tempo hry - v jaké míře už bude na tobě.

 • 21. 8. Středa - příjezd, schvalování kostýmů, workshopy, večeře
 • 22. 8. Čtvrtek - začátek hry (9:00)
 • 23. 8. Pátek - hra
 • 24. 8. Sobota - hra a zakončení (cca 22:00)
 • 25. 8. Neděle - snídaně, úklid, odjezd

Sledujte prosím facebookové stránky akce, kam budeme pravidelně sdílet další informace o hře.