Havraní Ostrov - Půlnoční gambit Intermezzo

"Je vždycky smutný pohled na chlapa,
ze kterého zbyla jen atrapa.
Třese se vzlyká a naříká,
tiše jako zpod rakve víka."

Termín: 5. - 6. 9. 2020
Místo konání: Most U Lutriána, Věžnice
Věk: 15+
Hra: situační larp
Cena: 499,- Kč / 

Slunce již zapadá. Na starý kamenný most, vrcholné dílo stavitele Lutriana z roku 115, dopadají dnes večer neobvyklé stíny. Ve větru se neklidně třepotají dvě vlajky - jedna zelená, s vyobrazením jasně žlutého slunce a druhá bílá, se znakem černé sovy. Na běžně opuštěném přechodu řeky Malvy je dnes více lidí, než je obvyklé. Armády Republiky a Císařství se poprvé za dlouhou dobu chystají vyjednávat - nebo, lépe řečeno, obchodovat. Obchodovat s lidským osudem. Dnes v noci má dojít k výměně vězňů.

Dnes v noci se hraje půlnoční gambit.

Slunce zapadlo. Krajina s příchozí tmou utichá a chystá se ke spánku. Všude, jen ne u mostu. U Lutriána dnes nikdo spát nehodlá. Ve světle tančících ohňů se zrychluje pohyb pobíhajících stráží. Na obou březích lze slyšet cinkot zbrojí, řinkot okovů, šustění pergamenů a dupot těžkých bot v blátě. Zdá se, jakoby všeobecný ruch příprav přehlušil samotnou zurčící řeku Malvu.

Nikdo si nemůže být jist, na jakém břehu řeky dnes v noci skončí a jak. Kdo se bude ráno za zpěvu ptáků usmívat, koho smích přejde a kdo se směje naposledy? Osud je vrtkavý, avšak lidská srdce a jejich pohnutky snad ještě více.

Hra

Tématem letošní mezihry, nebo-li intermezza, je politika výměny informací. Šachová partie diplomatů, při které si nikdo nemůže být úplně jistý svým osudem, bude umocněna mnoha vzájemně propojenými zápletkami. To vše pod rouškou noci, neboť hrajeme od západu slunce do úsvitu. Milovníci akce se nemusí bát, že přijdou zkrátka, neboť daleka ne všechny postavy mají stejný názor na to, jak má a nemá vyjednávání vypadat - a zda je nějaké vyjednávání vůbec na místě.

Hra, ač rolová, bude opět klást velký důraz na svobodné rozhodování hráče a ovlivňování příběhu zevnitř, skrze jednání samotných postav. 

Mechaniky, které se nám osvědčily při posledním uvedením Havraního Ostrova jsme osekali a uzpůsobili jednodenní (nebo lépe řečeno jednonoční) hře a přidali několik dalších, šitých přímo na míru. Talentový strom zde tentokrát nenajdeš, můžeš se však těšit na:

 • nové pojetí odměňování postav tzv. "Body štěstí"
 • "Armádní gambit", v rámci kterého lze svým rozhodnutím ovlivnit dění přímo na frontě
 • zcela nový systém interakce vězňů s dozorci, díky mechanice tzv. "Stupňů ostrahy"

... a mnohem více. Kompletní pravidla poskytneme všem registrovaným hráčům nejpozději měsíc před akcí, tedy začátkem srpna.

Bude jen na hráčích, jak dobře dokážou tyto prostředky využít k tomu, aby byli mezi těmi, kteří se dočkají vytoužené svobody - nebo alespoň svítání. O tom, co se během hry uděje, rozhodujeme předem jen minimálně. 

Zvon v dáli odbíjí půlnoc. Siluety stromů se matně rýsují na nedalekém kopci, ale ani tento nepropustný horizont lemující údolí nemůže skrýt před světem to, co se dnes v noci odehraje. Ve vzduchu je cítit kouř z ohniště a pach tlejícího bahna. A ještě něco - něco, co je slovy těžké popsat, ale člověku se z toho ježí chlupy na zádech a zkušený voják nevědomky sahá po meči. Pach nebezpečí - a zrady.

Příběh a postavy

Mezi vězni je populární pořekadlo, že kdo vidí oblohu, může čekat svobodu. Nebo oprátku. Dalo by se říci, že ti, kteří se dostali až sem, na břeh řeky Malvy, jsou již z nejhoršího venku. Vše je lepší než zatuchlé doly Havraního Ostrova či kobky v hlavním městě Císařství, Aggeru. Je tomu však opravdu tak? Nečeká je opravdu vytoužená svoboda? Nebo i něco horšího? A co když na druhé straně mostu teprve všechno začíná? 

V rámci zápletek se objeví jak předpřipravené hratelné postavy vězňů, tak dozorců a vyjednavačů - každá z postav má určitou výchozí pozici a své cíle, její konečný osud však bude pouze v rukou hráče.

Nyní jsi totiž na tahu Ty - budeš ochoten zahrát gambit, obětovat všechno s vyhlídkou úspěchu, a nebo zvolíš cestu nejmenšího odporu? Rozhodnutí je na Tobě.

Seznam hratelných postav

Pohlaví postav je ve většině případů závislé na obsazení. Dojde pak pouze u úpravě jména. 

Vyjednavači Republiky:

 • Plukovník Crassus Buteo
 • jeho pobočník poručík Radu Ogoran


 • Plukovník Anatolius Gonori 
 • jeho pobočník poručík Oliviu Tanase 


Vojáci Republiky:

 • Desátník Zoilus Ramio
 • Desátník Ostirianus Quiriac
 • Desátník Mugur Stelliana 
 • Vojín Alarico Linares 
 • Vojín Saenus Procyon 
 • Vojín Laurentiu Eliade


Zajatci Republiky:

 • Vězeň č. 10
 • Vězeň č. 242
 • Vězeň č. 3640
 • Vězeň č. 488 
 • Vězeň č. 522
 • Vězeň č. 665
 • Vězeň č. 778
 • Vězeň č. 896
 • Vězeň č. 944

Vyjednavači Císařství:

 • Major Corneliu Sima
 • jeho pobočník poručík Horia Zelea


 • Plukovník Julius Agrippa
 • jeho pobočník kapitán Lucius Paulus


Vojáci Císařství:

 • Desátník Emyr Iori 
 • Vojín Eonus Durio
 • Desátník Nero Flavianus
 • Vojín Vasiliu Gherea 


Zajatci Císařství:

 • Vězeň č. 111
 • Vězeň č. 125 
 • Vězeň č. 1333
 • Vězeň č. 148 
 • Vězeň č. 1596
 • Vězeň č. 162 
 • Vězeň č. 1777


Místní postavy:

 • Erius Mangone 
 • potrhlec Mera Fatuus
 • obchodník Avidius Cassius 


Výběr postav je již spuštěn a ihned po registraci získáš přihlašovací informace do tajné části tohoto webu, kde jsou výše nadepsaní postavy více rozepsány a přiblíženy. Dostaneš také přesné instrukce, jakým způsobem si můžeš postavu vybrat.

Více o národech světa Leirin a více informací o jednotlivých frakcích (relativně důležitá pro hru je hlavně Republika a Císařství) najdete na webu níže.

 • Příběh se v širším pojetí odehrává v plně autorském fantasy světě Leirin, který má vlastní stránky.
 • Pro dotvoření postavy i hru samotnou tam najdeš spoustu užitečných informací. 
 • Neboj se však, že by ti něco uniklo - ty věci, které jsou nezbytné pro hraní tvé postavy, od nás dostaneš společně s jejím výběrem.

"Kdy jsi byl naposledy na trhu?"

"Hm? Cože?"

"Přemýšlel jsem, kolik dneska stojí kráva."

"Nevím, tak čtyři zlatý, asi. Proč se ptáš?"

"Kdybych byl tam, na druhé straně, v řetězech, přemýšlel bych nad tím hodně. A ještě víc bych doufal, že mám větší cenu než ta kráva."

"To nedává smysl."

"Asi ne. Vážně bych nechtěl přemýšlet nad tím, kolik bys za mě zrovna ty byl ochotnej zaplatit."

Praktické informace pro hráče

 • Intermezzo, neboli mezihra mezi prvním a druhým ročníkem Havraního Ostrova, bude probíhat v rozmezí 10 hodin. Přibližně od setmění do svítání ze soboty na neděli.
 • Akce se uskuteční v okresu Havlíčkova Brodu nedaleko vesnice Věžnice. Dominantu herního pole tvoří starý kamenný most přes říčku Šlapanka.
 • Samotný výběr postav proběhne až po spuštění obecné registrace, viz informace výše.
 • Ubytování si zajišťují hráči ve stanech. Civilní tábořiště bude stranou herní plochy.
 • K dispozici bude v omezeném množství jídlo v rámci hry. Doporučujeme však účastníkům dovézt si vlastní proviant v množství přiměřeném délce akce.

Pokud bys měl obavy, že pro tebe bude hra moc náročná nebo že si na ni netroufneš - neboj se. Hejno havranů se těší velké různorodosti. Díky množství rozličných rolí si určitě dokážeš vybrat postavu, u níž je míra zátěže, kterou hra na hráče vyvíjí, značně snížena. S výběrem Ti samozřejmě poradíme jak nejlépe dokážeme.

"Pane!"

"Mluv, desátníku, vydýcháš se později. Co jsi viděl?"

"Pane... Konvoj se přiblížil."

"Kolik vězňů?"

"Sedm, v řetězech."

"Hmmm. Přemýšlím, kdo si přál, aby to nevycházelo."

"Myslíte, že to Císařští chtějí dodrbat?"

"A pokud ne oni, tak to chce Numonis."

"Pane?"

"Tento rozhovor byl striktně důvěrný. Pokud o tom někomu cekneš, ozdobím tvojí staženou kůží tenhle proklatej most."

Harmonogram

Hra samotná bude, jak již bylo řečeno, probíhat přes noc. Doporučujeme tedy hráčům se před hrou dobře prospat, popř. počítat s jistou mírou únavy. Hra bude probíhat v kuse bez přestávky.

5.9. Sobota

 • 18:00 - Nejzazší čas příjezdu hráčů na místo. Řešení administrativních věcí v souvislosti se hrou. Vysvětlení pravidel.
 • 19:30  (Soumrak) - Začátek hry

6.9 Neděle

 • +- 05:00 - Konec hry
 • +- 5:00 - 6:00 - O hře po hře + Snídaně
 • +- 6:00 - 12:00 - Spánek
 • Odpoledne - Odjezd