Pro rodiče mladých hráčů

I když má larp ve světě dlouhou a bohatou tradici, v našich končinách je poměrně neznámým způsobem aktivního trávení volného času. Právě kvůli nedostatku informací o jeho bezpečnosti a přínosu na poli zábavy i v rámci osobního rozvoje jednotlivce, bývá často považován za dětinskou hru, či výstřelek módy. Zde odpovíme na nejčastější otázky, kladené rodiči, kterým záleží na tom, aby se mladí lidé věnovali bezpečným a přínosným aktivitám:

Co to je larp?

 • Je to aktivita blízká interaktivnímu improvizačnímu divadlu bez diváků s prvky sportu. Hráči v něm ztvárňují postavy žijící příběh v konkrétním prostředí, které řeší předem připravené situace i situace, které jsou produktem předchozí hry. Pro podporu navození dojmu skutečnosti se larpy často odehrávají na místech podobných předloze a hráči používají odpovídající kostýmy, rekvizity, či zbraně. Součástí hry může být i simulace boje bezpečnými replikami zbraní.

Je to bezpečné?

 • Toto vždy závisí na konkrétní akci a případná rizika se mohou lišit. Většina místních LARP s sebou nese rizika podobné turistice v nenáročném terénu spojené s přespáním v táboře venku. V případě bojových prvků hry mohou přibýt i rizika zranění podobných těm, které nám běžně hrozí při sportech jako fotbal, hokej, či rugby.
 • Organizátoři kvalitní akce obsahující bojové prvky vždy zajistí kvalifikovaného zdravotníka s dobře vybavenou lékárničkou.
 • Větší kvalitní akce bývají zároveň hlášeny nejen samosprávě v místě konání, ale i policii a hasičskému záchrannému sboru.

Kdo nese odpovědnost za nezletilých účastníků?

 • Rodič, respektive zákonný zástupce. Některé akce vůbec neumožňují účast mladých lidí pod 18 let (jsou příliš náročné, nebo vyžadují určitou vyspělost pro správné uchopení hrané postavy). I ty, které to umožňují, vyžadují, aby takový účastník na akci přinesl potvrzení od rodičů o tom, že akci navštěvuje s jejich vědomým souhlasem.
 • Existují i takové akce, na kterých nese odpovědnost organizátor. Jsou to akce, které jsou ve své podstatě ozdravnými pobyty, či letními tábory (a vztahují se na ně stejné podmínky) a ve svém programu využívají prvky larpu, nebo na nich celý program stojí. Tyto akce jsou pro nejmladší začátečníky vůbec nejvhodnější.

Co mohu já (rodič) udělat pro bezpečnost svého dítěte na larpu?

 • Mnoho věcí. Můžete mu pomoci s výběrem akce, s kontaktováním organizátorů, s přípravou kostýmů, rekvizit či zbraní, vyhledáváním způsobů jak se dostat na místo konání a domů. Samozřejmě - pokud váš potomek vůbec projeví zájem o takovou pomoc (což, jak víme, nebývá automatické).
 • I vpřípadě, kdy není z jeho strany vůle řešit s vámi podrobnosti, dejte mu najevo, že má vaši podporu. To pomůže hlavně v tom, že nemá potřebu případné krizové situace tajit a násobit sílu jejich dopadu.

Jak poznám kvalitní a bezpečný larp?

 • Stejně, jako je možné kromě kvalitních cestovek najít i takové, co ostatním dělají ostudu a sobě špatné jméno, tak i mezi organizátory LARP můžeme najít kromě těch zodpovědných i lehkovážných a povrchních. Dobrý larp proto lehce můžete vybírat podle podobného klíče jako kvalitní dovolenou, bezpečný adrenalinový zážitek, nebo dobré kulturní vystoupení. Dejte na:
 • Reference, reference, reference! (Nejlepší ví ten, kdo už viděl a zažil...).
 • Tradici (zkazit se může všechno, ale pokud má akce reprízu či pokračování několik let po sobě a pokud je patrný nárůst kvality i počtu účastníků, dá se dost dobře spolehnout i na její další ročník, či na jiná díla jejích tvůrců ...).
 • Stálost a kvalifikovanost týmu organizátorů (rozdíl mezi partou studentů, kterých přesná skladba se mění z měsíce na měsíc a týmem kvalifikovaných tvůrců zážitkových akcí, kteří již mají na svém kontě celou řadu společných projektů, je rychle viditelný...).

Co to člověku dá? Není to mrhání časem?

Jakákoliv aktivita může dát jen tolik, kolik je člověk ochoten přijmout. Bylo by ale zvláštní, kdyby člověk nepřijímal nic z toho, co si sám zvolil a čemu věnuje svůj vlastní volný čas a energii.

Larp učí - a to více věcem a ve více rovinách.

 • Učí manuální zručnosti (při výrobě kostýmů, rekvizit a zbraní, které je sice možné koupit, ale začínající mladí hráči jsou často z nedostatku prostředků odkázáni na vlastnoručně vyrobenou výbavu).
 • Učí komunikaci (celá aktivita, kromě čistě bojových forem, stojí na řešení situací, často konfliktních, komunikaci s různými komunikačními typy a na hledání vhodných prostředků pro dosažení vlastních cílů a jejich výsledném uplatnění. Hraním různých typů charakterů se navíc hráči naučí lépe se vcítit do myšlení jiných).
 • Učí přijmout a nést následky vlastních rozhodnutí (v larpu hráč celou dobu rozhoduje za postavu na základě toho, co o ní ví. Tato rozhodnutí musí přijímat v situacích, které jsou pro něho samotného neobvyklé a nové. Získává tak nové zkušenosti s jednáním v různých podmínkách ).
 • Učí technikám přežití ve volné přírodě (akce se často konají ve volné přírodě - pronajaté louky, lesy, ruiny, kde komfort člověka závisí na tom, jak si dokáže připravit místo na přespání a potravu).

Kromě toho, že larp učí tyto (a mnohé další) věci zábavnou a přitažlivou formou, dává zároveň mladým lidem šanci poznat spřízněné duše s podobnými zálibami, postoji a žebříčky hodnot. Tento určitý přínos je stejně důležitý jako šance stát se součástí velmi zajímavé komunity vzájemně se inspirujících lidí s obrovskou fantazií.

Neodpoutá larp pozornost od učení?

 • I to se samozřejmě může stát. Stejně jako při jakékoli aktivitě, která není na rozdíl od učení či studia poznamenána povinností. Proto věříme, že je to úkaz, s jehož řešením mají rodiče bohaté zkušenosti;)
 • Rádi ale dodáme, že larp (a rolové hry obecně) je v zahraničí již delší dobu vyhledávaným doplňkem školní výuky. Je to právě jeho přitažlivost a hravost, což z něj dělá výborný prostředek na rekapitulaci a prověření získaných znalostí a dovedností v praxi.