Kouzelná země Yuurien

V Leirinu není nikdo, kdo by neznal skřítky Pikkuvaki z krásného ostrova Yuurien. Jejich schopnosti jsou legendární, jejich znalosti nekonečné a díky jejich milé povaze jsou všude oblíbenými společníky. Poznáte je podle typického slaměného kloboučku a malého vzrůstu. Pohybují se zásadně ve skupinách. O oslavách a bálech pořádaných Pikkuvaki se mluví ještě týdny poté ... 

Termín: 19. - 28. 7. 2019
Místo konání: RS Jalovec
Věk: 5 - 10 let

Cena: 4990,- Kč (4690,- při přihlášení 2 a víc účastníků společně)

Byl příjemný a klidný večer. Pršelo tak silně jako už dlouho ne a rostlinkomilové měli radost, protože budou mít zalitá svá políčka a naplní se jim nádrže na vodu. Skřítci seděli ve Stromové síni a zpívali si veselé písně. Tak to totiž dělávají vždy, když mají chvíli čas a někdy i když čas nemají. 

Skřítci Pikkuvaki

Všichni usilovně pracují, protože je to náramně baví.

Jejich životním posláním je starat se o celou Leirinskou přírodu, od těch nejmenších rostlin až po to největší zvířectvo. To zvládají hlavně díky své píli a odhodlání. Aby to vše fungovalo, mají skřítci rozdělenou práci podle svých schopností. Každý je nadaný na něco jiného. Někdo je prvotřídní rostlinkomil, jiný je vynikající bystrozraký hledač, další má talent zaříkávače zvířat a samozřejmě někoho baví být váženým bebínkohojičem. Každé z těchto povolání má svůj význam a svou důležitou roli v životě Pikkuvaki.

Uprostřed veselí se na schodech objevil cizí muž. Vysoký, s kápí v čele tak hluboko staženou, že mu nebylo vůbec vidět do obličeje. Z nečekaně suchého ošoupaného pláště mu koukaly jen kožené boty a podivně bílé ruce. V jedné držel krásnou hůl pokrytou prapodivnými obrazci, které skřítkům nepřipomínaly nic, co dosud spatřili. 

Po chvíli promluvil hlubokým, ale velmi příjemným hlasem: "Chci, abyste si nechali tento předmět. Musíte být ale nesmírně opatrní. Je velmi mocný a jedinečný." 

Příběh

Společně žijí klidným životem na svém ostrově, plní si své povinnosti, večer si za odměnu rádi zahrají národní sport Klusál nebo si společně zazpívají či zatančí.

Čas od času ale přijde den, kdy skřítci musí obrátit svou pozornost i k okolnímu světu. Třeba tehdy, když se u nich objeví podivný předmět...

A právě v takových chvílích se hodí i Tvoje pomoc. Přidej se k nim a odhal tajemství záhadného předmětu, který se skřítkům dostal do rukou. Vypadá to, že i letos je čeká velké dobrodružství. 

Potkej nové přátele, zažij nečekaná dobrodružství, nauč se Pikku povoláním, staň se součástí světa Leirin! 

Cizinec kráčel přes stromovou síň. Skřítci uchváceni touto zvláštní situací ani neprotestovali, že se jim po jejich síni prochází tak podivný člověk. Položil onen předmět doprostřed síně. Byl opravdu velmi zvláštní. Ale zároveň jako by byl neúplný. Pikkuvaki se shlukli kolem a zírali na něj. Elso se chtěl zeptat, co je to zač a k čemu to slouží. Když se ale otočil, podivného muže už nikde neviděl... 

Program

Co na skřítky všechno čeká? 

  • pomůžeme starému příteli Uteliovi
  • pomocí znalostí se pokusíme vyléčit chorobu Tauti
  • pokusíme se najít tvora zvaného Kalmut
  • budeme čelit nástrahám Zubatice
  • vysledujeme pisatele, jež se nás snaží svést z cesty
  • vyhledáme místo, kde jsou ukryty koteloidy
  • vykrademe se za tmy pro důležitou informaci

a kousek po kousku odkryjeme všechna tajemství nečekaného daru...