Kouzelná země Yuurien

Skřítkové Pikkuvaki. Kdo je nezná, lehce ho překvapí jejich vzezření. Jsou více než o hlavu nižší než velcí lidé a mnozí si je pletou s dětmi. Nenechte se ale zmást! Malý lid se od ostatních národů v mnohém liší. Právě na jejich bedrech leží velmi důležité poslání - ochrana Stromu. Tato starodávná bytost vtělená do krásného a pevného dřeva bdí nad rovnováhou celého světa Leirin. Malí strážci tak mají velkou zodpovědnost...

Termín: 25. 7. - 1. 8. 2020
Místo konání: RS Naděje
Věk: 5 - 10 let
Cena: 5390- Kč (5090,- při přihlášení 2 a víc účastníků společně)

Toivo jako jeden z Bystrozrakých hledačů věděl, že na pergamenu může být běžnému pohledu ledacos skryto. Přestože vynaložil veškerý svůj hledačský um, nebyl však schopen do jeho tajů proniknout. "Na tohle jsem sám krátký. Možná bych měl o radu požádat někoho moudřejšího...", pomyslel si Toivo. "Jsem si však jistý, že o podobné záhadě už jsem někdy dříve slyšel..." 

Skřítci Pikkuvaki

Všichni usilovně pracují, protože je to náramně baví.

Snadno je poznáte podle slaměných kloboučků, které hrdě nosí. Jsou to stvoření nesmírně přátelská a družná, neustale mají chuť objevovat nové věci a pracanti jsou to k pohledání. Z generace na generaci si předávají pradávné vědění a s pomocí tetiček a strejdů domácích se vzdělávají ve čtyřech povoláních. Učí se, jak si navzájem ošetřovat bolístky, jak míchat léčivé masti a zahánět smutek a strach. Jejich znalost bylin a leirinské zvířeny je pověstná a ostatní národy k nim často chodí pro radu. Vládnou uměním vypátrat věci dávno ztracené a rozlousknout každou záhadu.


Nedají dopustit na své zvyky a tradice. Každé ráno poctivě probouzí přírodu, aby nezaspala, a pak se vrhají na své dopolední povinnosti. Milují zábavu a díky tomu jsou vyhlášenými hostiteli široko daleko.  

Laimi tuto část roku trávila mnoho času v lese. Přicházel pořádný mráz a s ním i hlad. Zaříkávačka zvířat každý den doplňovala krmení pro nejrůznější leirinské tvory. Jednoho dne však blízko svého obydlí narazila na zvláštní stopy. "Mělké a dlouhé, pravidelný tvar. Podivné, co mi to jen...", najednou se prudce nadechla a běžela co nejrychleji mohla zpět do Stromové síně. 

Příběh

Čas v Yuurienu obyčejně plyne klidným tempem. Skřítkové svědomitě plní své povinnosti, večer si zahrají oblíbený sport Klusál nebo si společně zpívají a zatančí.

Občas se ale stane, že každodenní pohodu Pikkuvaki naruší nějaká nečekaná událost. 

Není to tak dávno, co do Stromové síně zavítal zvláštní host a přinesl s sebou podivnou kamennou desku. Díky ní se jim podařilo získat podivný kus pergamenu. Dlouho si prohlíželi podivný nákres na pergamenu ze všech stran. Nikdo však nemohl té záhadě přijít na kloub.

Potkej nové přátele, zažij nečekaná dobrodružství, nauč se Pikku povoláním, staň se součástí světa Leirin! 

Rostlinkomil Mikko měl vždy rád svůj klid. Dlouho trvalo, než jej přemluvili, aby si zvláštní pergamen prohlédl. Když ho však konečně držel ve svých rukou, pocítil náhlé vzrušení. Drsný povrch pergamenu mu prozradil mnohé: "Taková vzácnost!", prohlásil s rozzářenýma očima. "Ale tuhle rostlinu už jsem hezkou řádku let neviděl. Prozkoumám herbář a pak vám povím více!" 

Program

Co nás všechno čeká? 

  • oslavíme svátek Saarella

  • odhalíme další část vědění Pikkuvaki

  • vypátráme tajemné Kukkanainen

  • za noci se setkáme s Pujotellami

  • objevíme zámek, do kterého pasuje klíč Avaimen

  • proplížíme se zrádným územím Silmasuur

  • vydáme se za zmizelými Tulineny

Podaří se nám letos rozluštit, co znamená zvláštní obrazec na listině?

V Yuurienu každý mluvil jen o pergamenu. Podnikaly se nejrůznější výpravy, které měly onu záhadu osvětlit. Zatím však zcela neúspěšně. "Ještě že mě mají," pomyslela si Jemina, když chladila bolavé nožky jedné z výprav. "Už aby tohle blouznění skončilo a všichni se zas vrátili ke svým povinnostem!" Bylo jí však jasné, že ostatní Pikkuvaki mají příliš rádi dobrodružství...