Zdravotní dotazník

Prosíme o vyplnění tohoto krátkého dotazníku. Jde o užitečný nástroj, která pomůže hned několika způsoby:

  • umožní Vám sdělit nám předem víc podrobností, než kolik jich lékař obvykle uvede v oficiálním posudku
  • umožní nám pracovat s těmito informacemi mnohem dříve, než dosud (zdravotník si bude moci připravit doplňující otázky k nástupu, nebo s předstihem upravit obsah lékárničky)
  • věříme, že zrychlí celý proces příjmu táborníků (což je samo o sobě příjemné)
  • pomůže vedoucím lépe s Vaším dítětem pracovat (sem spadají i dotazy zaměřené na to, co táborníky baví, nebo v nich vzbuzuje strach)

UPOZORNĚNÍ

  • Uvedené údaje slouží výhradně ke zdravotní informovanosti o dítěti na táboře, považují se za osobní data, se kterými budeme dle zákona nakládat. 
  • Zákonný zástupce odesláním dotazníku stvrzuje, že jsou všechny údaje pravdivé.