Užitečné informace

Zde najdete odkazy na stránky s dalšími informacemi pro hru*. Přibývat budou postupně až do začátku března a ty aktivní poznáte lehce - půjdou otevřít ;)


* Všechny informace budeme postupně rozšiřovat (ne měnit, jen rozšiřovat). Práce na tomto rozšíření však souvisí i s přípravou dalších našich akcí a táborů, takže je o něco zdlouhavější (do začátku března bude vše k dispozici).

Postavy

Na jeden víkend v cizí kůži

NÁZVY A ZKRATKY MAGICKÝCH AKADEMIÍ

 • MAT - Magická Akademie Tarentie (provincie Caesarea)
 • MAA - Magická Akademie Alta (provincie Confracta)
 • MAI - Magická Akademie Ischerionu (provincie Intactata)
 • MAG - Magická Akademie Gradu (provincie Addita)
 • MAR - Magická Akademie Ratiary (provincie Silva)
 • MAIP - Magická Akademie Insula Parva (provincie Tacita) 

KDO JE KDO U CONSILIA

Delegates

 • jsou účastníky Consilia

 • někteří z nich jsou zároveň voliči, jiní se nesmí samotné volby přímo účastnit ani jako diváci - smí ale v rámci ostatních částí Consilia argumentací a vyjednáváním ovlivňovat rozhodnutí voličů

 • Director, Quaestor, zvolený Magister z každé magické akademie, celkem devět mágů bez svazku* či laiků jsou delegáty bez mandátu

 • jednoho magistra volí studenti každé Akademie

 • tři laiky, či mágy bez svazku* může nominovat končící Arcimág

 • jednoho laika či mága bez svazku* může nominovat každá magická akademie

* mágem bez svazku (či svobodným mágem) je kterýkoliv mág působící mimo samotné magické akademie (v našem případě se jedná o postavy zástupců Academie Heroica, Řádu Jarjesti, Republiky, a svobodné mágy)

Electores

 • jsou těmi, kteří skutečně fyzicky volí Arcimága, pokud sami dobrovolně neodevzdají mandát jinému voliči

 • Director, Quaestor a zvolený Magistr z každé magické akademie jsou voliči

 • Director má tři mandáty

 • Quaestor má dva mandáty

 • Magister má jeden mandát

Personál Villa Arcana

 • nejsou oprávněni volit
 • z praktických důvodů se smí pohybovat v prostorách, kde probíhají jednání (krom volby samotné)

BARVY PROFILOVÝCH OBRÁZKŮ* U POSTAV

 • MODRÁ: mužská postava
 • ČERVENÁ: ženská postava
 • NEGATIV: postava s neurčitým pohlavím

* Budeme rádi, pokud nám pošlete vlastní portrét, abychom jej mohli k vybrané postavě přiřadit (je to taky jeden z důvodů, proč jsou tyto stránky pro jiné neviditelné)

SEZNAM POSTAV

 • JMÉNO: Dominia Fausta
 • NÁROD: Liberos
 • POZICE: Rektor MAT
 • Hana Šťastná

Rektorka Magické Akademie Tarentie. Zkušená kouzelnice s nesmírně širokým záběrem (který se významně podepsal na skutečnosti, že její akademie je jedinou, která učí víc než tři obory). Má pověst železné dámy magie. A to nejen díky množství studentů, kteří u ní zkoušku mnohokrát opakovali, nebo nikdy nezvládli, ale i díky tvrdým vědeckým argumentacím s dalšími mágy a především díky stylu vyjednávání obecně. Znovuzvolení nynějšího Arcimága nesla velice těžce. Její kandidatura se tak dala očekávat a v některých kruzích o jejím zvolení nikdo nepochybuje.

 • JMÉNO: Appius Fidelis
 • NÁROD: Liberos
 • POZICE: Quaestor MAT
 • Jakub Fraj                         

Quaestor Magické Akademie Tarentie v Caesarei je schopným a nesmírně ctižádostivým odborníkem. Ve funkci je navzdory svému věku již několik let a ti, kteří akademii v Tarentiu za tu dobu navštívili, můžou potvrdit, že má veškerou rektorčinu důvěru. Kdyby ona sama nebyla tak výraznou a silnou osobností, mohlo by se zdát, že školu vlastně řídí on. Sám se specializuje na písma, ale aktivně neučí. Údajně proto, že má spoustu práce s materiálním zabezpečením největší ze všech magických akademií. Poslední dobou stále častěji čelí otázkám, jestli jde jen o shodu jmen, nebo je skutečně nějak spjat s Livií Fidelis a jejím strýcem. On, stejně jako jeho bratr, přímou odpověď nedává, což se dá pochopit různě.

 • JMÉNO: Accius Fidelis
 • NÁROD: Liberos
 • POZICE: Magister MAT
 • Jakub Jaňour                                                                                                                  

Appiův mladší bratr sice nastoupil na studia později než jiní mladí mágové, ale díky svému talentu a nesmírné pracovitosti se brzo prosadil a byl jako jediný z ročníku přijat mezi magistry akademie. Jeho doménou jsou především obranná energetická kouzla. Byť je mezi akademiky známo, že se mu daří objevovat nové postupy, je zvláštní, že tak málo publikuje a své poznatky s kolegy nesdílí. Poslední dobou stále častěji čelí otázkám, jestli jde jen o shodu jmen, nebo je skutečně nějak spjat s Livií Fidelis a jejím strýcem. On, stejně jako jeho bratr, přímou odpověď nedává, což se dá pochopit různě.

 • JMÉNO: Clamantis Verbus
 • NÁROD: Liberos
 • POZICE: Arcimág, Rektor MAA
 • Tomáš Haberland              

Nynější Arcimág a rektor Magické Akademie Alta. Dobře známý pro svoji práci v oboru vizí a investigativní magie obecně. Vždy měl pověst mága s obrovským záběrem, nesmírnou energií a schopnostmi vést a řídit. Jako první byl zvolen do funkce Arcimága opakovaně a dlouho potvrzoval moudrost takové volby. Značné úspěchy jeho působení mnozí připisují i obrovskému množství jeho kontaktů mezi vysokými státními úředníky a zámožnými obchodníky. Už dva roky však působí dojmem apatického neumětela, který se nedokáže jasně rozhodnout. Je pro něj vlastně dobré, že nekandiduje. Ti, co pamatují jeho nejlepší léta, mu následný debakl nepřejí především z úcty k tomu, co ještě donedávna dokazoval. Další kandidaturu neohlásil, což prakticky celá akademická obec hodnotí jako moudré rozhodnutí, které jej ušetří trpkého zklamání.

 • JMÉNO: Elgan Cadwallader
 • NÁROD: Glowyr
 • POZICE: Quaestor MAA
 • Lubomír Pečiva                 

Vyzáblý glowyrský mág na první pohled vůbec nevypadá jako quaestor prestižní magické školy a skutečná pravá ruka nynějšího Arcimága. Ani jeho úspěchy na poli očarování nikdy nijak nevynikali. Mezi těmi, co obchodují s kouzelnými přísadami pro alchymii, očarování, či vyvolávání, je však dobře znám pro své obchodní dovednosti. Skvěle se orientuje ve kvalitě zboží i cenách a že dokáže bravurně smlouvat, přiznávají s úsměvem často i ti, které to skutečně něco stálo. Jeho prostořekost nezná mezí. Zpříma řekne co si myslí vždy, když si je jist, že to jeho obchody neovlivní vůbec, nebo ovlivní dobře. Nejeden mág byl na návštěvě v Altu svědkem scény, kdy pobledlý quaestor spílal Arcimágovi jako kdyby to byl nějaký studentík. Kde kdo už vyslovil pochybnosti nad tím, jestli svého nadřízeného vůbec bere vážně a jestli dokáže být loajální. Všem je však jasné, v čem je jeho cena a proč se ho Clamantis zatím nezbavil.

 • JMÉNO: Salvia Linus
 • NÁROD: Liberos
 • POZICE: Magister MAA
 • Taťana Sajdok                                                              

Na akademii v Altu pracuje již dlouho, zkušenosti má velké, ale nikdy se ani jen nepokusila získat profesuru. Díky tomu je i mimo zdi této akademie známá jako "věčná magistra". Její kabinet i pokoj jsou přímo přecpané různými veteš připomínajícími předměty ze všemožných ostrovů. Proč je však víc než polovina z nich stoprocentně nemagická, si lze při její odbornosti jen těžko vysvětlit. Věnuje se především očarování a byť je spíš precizní svědomitý pedant, než bezhlavý experimentátor a neustálý objevitel, její studenti si ji vždy chválili za to, jak dobře umí vysvětlit princip. Stejně vždy tvrdili (společně s profesory), že je na ní něco znepokojivého. Něco, co ostatní nutí upřeně na ni zírat, nebo se vyhýbat očnímu kontaktu. Proč ji však zvolili jako magisterského Electora za svoji akademii a proč ona sama souhlasila, těžko hádat. O politiku dosud nikdy zájem nejevila.

 • JMÉNO: Athalia Mulina
 • NÁROD: Liberos
 • POZICE: Rektor MAI
 • Tereza Trojovská               

Rektorka Magické Akademie Ischerionu. Tato nesmírně náladová mladá žena je však na slovo vzatou odbornicí na proměny. Aktivně se zapojila do boje proti císařským legiím a po útěku z ostrova dokázala zařídit svojí oficiálně zrušené Akademii přechodné působiště na Tobrunu. Od té doby se však straní komunikace s kolegy z jiných akademií. Skutečný důvod není znám, ale již několik Athaliiných známých naznačilo, že není v nejlepší zdravotní formě. Nikoho tak dnes nepřekvapuje, že vlastní kandidatúru stáhla.

 • JMÉNO: Horatiu Balaur
 • NÁROD: Sigriet
 • POZICE: Quaestor MAI
 • David Šimek

Kdysi ledově klidný a vyrovnaný quaestor Magické Akademie Ischerionu a jeden z předních specialistů v oboru energetické magie a proměn. Stejně jako zbytek školy, i on se účastnil bojů o ostrov, nicméně jako jeden z mála ischerionských tím neskončil a později se zapojil i do války o Additu. Je veřejným tajemstvím, že se dostal do užšího velení republikánské armády. Tu však nedávno opustil a vyhledal nové působisko ischerionské Akademie. Zlé jazyky tvrdí, že hlavním důvodem je jeho podíl na hladomoru v Intactatě, kde prý vlastní chybou zapříčinil zničení velké části tamní úrody. Právě proto teď mnohé mírně řečeno zarazila jeho kandidatúra na post Arcimága.

 • JMÉNO: Dwrgadarn Meurig
 • NÁROD: Glowyr
 • POZICE: Magister MAI
 • Volná postava

Odborník na vize. Mladý, silný, ambiciózní a údajně ze zámožné additské rodiny vlastnící stříbrný důl a zavedenou pavoučí farmu. Na svolení studovat na povrchu se však rodičů zřejmě neptal, protože o jejich zámožnosti neříká nic ani jeho oděv, ani boty. Navíc během studií ani jednou nevyužil příležitost jít je o prázdninách navštívit, díky čemu si velmi dobře zvykl na sluneční světlo. Příležitostně si přivydělává kreslením map podzemí, kvůli kterým mu občas psali i těžaři z Confracty. Poslední dobou však těchto (z pohledu akademiků podřadných) melouchů ubylo, protože akademie se kvůli nedávným událostem víckrát stěhovala. 

 • JMÉNO: Octavia Baro
 • NÁROD: Liberos
 • POZICE: Rektor MAG
 • Hana Knéblová                        

Až do zákazu magie byla manželkou významného úředníka v Ostrii. Co ji přivedlo k tomu, že se krátce po zrušení akademie na Gradu zjevila v Sedmi Věžích a začala kontaktovat mágy, kteří neodešli s Livií Fidelis, se dá lehce domyslet. Proč však do obnovy této školy investovala hromadu vlastních peněz, to chápe málokdo. Byť mnohé účastníky Consilia osobní setkání s ní ještě jen čeká, její jméno je dobře známé díky mnoha pojednáním, které napsala a kterých kopie pravidelně posílala na všechny akademie. Mnohé moudré hlavy pohoršovaly její texty o Starých. Teď ústa od těch hlav mění rétoriku a z bláznivého samouka se přes noc stala přední kapacita zkoumající tyto bytosti.

 • JMÉNO: Nuenus Ilidan
 • NÁROD: Liberos
 • POZICE: Quaestor MAG
 • Nguyen Minh Hoang

Bývalý rektor Magické Akademie Gradu. Tento ctižádostivý a nesmírně schopný muž je uznávaný jako odborník na energetická kouzla, ale nelze popřít jeho velké úspěchy v oboru vizí. Podle všech informací se vždy těšil bezmezné důvěře svých studentů, kteří s ním konzultovali vše. Osobně se podílel na odvrácení útoku na Sedm Věží v roku 312. Od té doby byl taky brán jako jeden z vážných kandidátů na post Arcimága. Fakt, že vůbec nekandiduje, je snad největší senzací celého Consilia. Magická Akademie Gradu byla oficiálně zavřená a zrušená jako první a on byl postupně degradován na knihovníka Císařské Hrdinské Akademie. Kvůli těmto událostem se později spojil se svým dřívějším odpůrcem a pomáhal mu budovat Republiku. Od Bravia však s dalšími kouzelníky odešel zhruba ve stejnou dobu, jako Horatiu Balaur. Čím jej Octavia Baro přesvědčila, aby se ke své akademii vrátil jako quaestor, ví jen oni dva.

 • JMÉNO: Auria Clemens
 • NÁROD: Liberos
 • POZICE: Magister MAG
 • Barbara Šťastná          

Mladá kouzelnice vychovaná a učená svým dědem, specializující se na písma a kouzelné svitky. Jako studentka se nikdy na žádnou akademii nedostala, byť to zkoušela víckrát. Na Gradu si ji všimli až poté, co spolu se sestřenicí (Sidonia Nubis) jedné ze studentek gradské akademie (Arri Felis) poslala roku 313 velmi zajímavé (a jak se později ukázalo, i klíčové) fragmenty dokumentů pojednávajících o Starých (mimo jiné i plné znění Proroctví). Bohužel, akademii na Gradu zavřeli týden předtím než připlula osobně. Jen šťastnou náhodou se při naloďování v přístavu doslova srazila s Octavií Baro, která po zjištění, o koho jde, ji okamžitě nabídla místo magistry. Je jasné, jaké pozdvižení to v akademických kruzích vyvolalo, když se stala magistrou mladá žena, která nikdy nesplnila podmínky přijímacích zkoušek, natož aby kdy usedla do lavice kterékoliv akademie. Nikdy se netajila svým odporem ke Kultu a později k Řádu.

 • JMÉNO: Lepidus Valens
 • NÁROD: Liberos
 • POZICE: Rektor MAIP
 • Tibor Martinčič                            

Rektor Magické Akademie Insula Parva. Úplný virtuóz ve psaní magických svitků. Důvěryhodný a charismatický akademik, který teď část svého života (na objevy jinak plodného) tráví právě na Majáku. Podle toho, jak mluví, kdysi určitě hodně cestoval, nebo umí dobře lhát. Má pověst svérázného pedanta hluboce soustředěného na svoji vědeckou činnost, ale benevolentního ve věcech vedení podřízených i studentů a řízení školy. Snad i proto tato Akademie pod jeho taktovkou nezaznamenala žádný významný pokrok co do počtu studentů, záběru či důležitosti. O to větší pozdvižení (či pobavení) teď způsobilo oznámení jeho kandidatury.

 • JMÉNO: Mihaela Bosnegeanu
 • NÁROD: Sigriet
 • POZICE: Quaestor MAIP
 • Veronika Pečivová

Rázná mladá Sigrietka, která nepostrádá šarm a eleganci. Těžko hádat, proč se jako pedagogy adorovaná absolventka akademie v Tarentii sama ucházela právě o místo v zapomenuté tacitské škole na ostrůvku otloukaném příbojem. Její příchod tam však před dvěma lety znamenal malou revoluci. Prosadila prý dokonce takové novoty, jako rozvrh a úklid a pustila se i do mnohých záležitostí spadajících do kompetencí samotného rektora. Nelze však odhadnout, jestli se na tom domluvili, nebo to Lepidus pohroužený do svého výzkumu vůbec nezaregistroval. Není náhoda, že je mezi svými studenty známá jako "malý arcimág".

 • JMÉNO: Timotei Sorin Marea
 • NÁROD: Sigriet
 • POZICE: Magister MAIP
 • Jan Henek                          

Na první pohled sigrietský floutek, kterého víc upoutají nové modely bot, než objevy předních mágů. Zdání však klame. Na Maják přišel s jasným cílem - studovat psaní kouzelných svitků u toho nejlepšího a není pochyb, že chce dosáhnout stejných kvalit, jako profesor Lepidus. Studiu věnuje každou volnou chvíli. Často si bere pergameny do pokoje, kde pracuje celé dny a noci nerušen kolegy či podle něj málo cílevědomými studenty. Sám Lepidus kdysi poznamenal, že "když náhodou maják zhasne, poplují lodě podle Sorinovy svíčky". 

 • JMÉNO: Albanus Synistor
 • NÁROD: Liberos
 • POZICE: Quaestor MAR
 • Daniel Pavlačka

Je quaestorem Magické Akademie Ratiary. Během katastrofy, která Silvu vyhubila, byl na stáži v Magické Akademii Tarentie a zdrcen tragickou zprávou, požádal tamní kolegy o možnost zůstat. Je známý jako jeden z těch, co velmi intenzivně pátrají po způsobech, jak na Silvu opět vrátit život. Netají se přesvědčením, že jeho kolegové katastrofu museli přežít a snahou navázat s nimi spojení. Je vyhlášeným odborníkem na léčivé lektvary a lektvary podporující tělesné funkce.

 • JMÉNO: Arin Clara
 • NÁROD: Liberos
 • POZICE: Magister MAR
 • Anna Brymová                        

Obecně známá alchymistka, která učinila hned několik zásadních objevů na poli magických lektvarů a to nejen během svého působení na Magické Akademii Gradu, ale už během studia na Magické Akademii Ratiary. Po ukončení existence gradské Akademie krátce působila v Císařské Hrdinské Akademii. Po incidentu na Gradu odcestovala na Ischerion. Navzdory tomu, že ji císařská moc prezentuje jako jednu z vedoucích osobností celé rebélie, mezi mágy to budí spíš údiv či pobavení, protože k politice nikdy netíhla. Byť na Silvě pracovala jen krátce a před delší dobou, Synistor nedávné nečekané setkání rád využil k tomu, aby ji oficiálně opět přijal a získal tak užitečnou podporu jeho plánů, ať jsou jakékoliv.

 • JMÉNO: Mentor
 • NÁROD: ?
 • POZICE: Personál Villa Arcana
 • Volná postava

Villa Arcana, která letošní Consilium hostí, je zvláštní sama o sobě. Co z ní ale dělá jedno z nejpodivnějších míst známého světa, jsou především ti, co opečují o ni i o hosty. Služebnictvo domu je tvořeno souborem soch. Umí se hýbat, mluvit a dokonce do jisté míry samostatně myslet! Podle některých zdrojů se prý dokonce liší v některých charakterových vlastnostech a způsobu jednání. Dosud nebylo potvrzeno, jestli se jedná o magické bytosti jako takové, nebo jde o unikátní a s ničím nesrovnatelný výtvor některého z přechozích majitelů domu. Kontakt s nimi působí natolik silným znepokojivým dojmem, že jsou mezi mágy docela známé z různých historek. Každá ze soch má svoji jedinečnou úlohu v péči o dům a hosty. Mentor se však od jiných liší, protože jeho primárním posláním je výchova dětí. Ty však dům už celou řadu let nenavštěvují (pokud kdy navštěvovaly).

 • JMÉNO: Custodia
 • NÁROD: ?
 • POZICE: Personál Villa Arcana
 • Dagmar Fajtová              

Villa Arcana, která letošní Consilium hostí, je zvláštní sama o sobě. Co z ní ale dělá jedno z nejpodivnějších míst známého světa, jsou především ti, co opečují o ni i o hosty. Služebnictvo domu je tvořeno souborem soch. Umí se hýbat, mluvit a dokonce do jisté míry samostatně myslet! Podle některých zdrojů se prý dokonce liší v některých charakterových vlastnostech a způsobu jednání. Dosud nebylo potvrzeno, jestli se jedná o magické bytosti jako takové, nebo jde o unikátní a s ničím nesrovnatelný výtvor některého z přechozích majitelů domu. Kontakt s nimi působí natolik silným znepokojivým dojmem, že jsou mezi mágy docela známé z různých historek. Každá ze soch má svoji jedinečnou úlohu v péči o dům a hosty. Custodia vede ostatní služebníky domu, rozděluje jim úkoly a vše kontroluje. byť je v oficiálních dokumentech evidována jako majetek, jasně prezentuje, kdo domu skutečně vládne.

 • JMÉNO: Venator
 • NÁROD: ?
 • POZICE: Personál Villa Arcana
 • Peter Šimurka

Villa Arcana, která letošní Consilium hostí, je zvláštní sama o sobě. Co z ní ale dělá jedno z nejpodivnějších míst známého světa, jsou především ti, co opečují o ni i o hosty. Služebnictvo domu je tvořeno souborem soch. Umí se hýbat, mluvit a dokonce do jisté míry samostatně myslet! Podle některých zdrojů se prý dokonce liší v některých charakterových vlastnostech a způsobu jednání. Dosud nebylo potvrzeno, jestli se jedná o magické bytosti jako takové, nebo jde o unikátní a s ničím nesrovnatelný výtvor některého z přechozích majitelů domu. Kontakt s nimi působí natolik silným znepokojivým dojmem, že jsou mezi mágy docela známé z různých historek. Každá ze soch má svoji jedinečnou úlohu v péči o dům a hosty. Venator má na starosti přilehlé pozemky, které hlídá, stará se o ně, odhání nezvané hosty a loví pro potřeby kuchyně, pokud je to potřebné. Krom Armigera je jako jediný ozbrojený.

 • JMÉNO: Armiger
 • NÁROD: ?
 • POZICE: Personál Villa Arcana
 • Martin Švejda

Villa Arcana, která letošní Consilium hostí, je zvláštní sama o sobě. Co z ní ale dělá jedno z nejpodivnějších míst známého světa, jsou především ti, co opečují o ni i o hosty. Služebnictvo domu je tvořeno souborem soch. Umí se hýbat, mluvit a dokonce do jisté míry samostatně myslet! Podle některých zdrojů se prý dokonce liší v některých charakterových vlastnostech a způsobu jednání. Dosud nebylo potvrzeno, jestli se jedná o magické bytosti jako takové, nebo jde o unikátní a s ničím nesrovnatelný výtvor některého z přechozích majitelů domu. Kontakt s nimi působí natolik silným znepokojivým dojmem, že jsou mezi mágy docela známé z různých historek. Každá ze soch má svoji jedinečnou úlohu v péči o dům a hosty. Armiger odpovídá za bezpečnost domu, ostatních obyvatel a hostů. Je silný, těžce vyzbrojený a podle některých pozorování je nejodolnější ze všech.

 • JMÉNO: Ancilla
 • NÁROD: ?
 • POZICE: Personál Villa Arcana
 • Lenka Malíková                 

Villa Arcana, která letošní Consilium hostí, je zvláštní sama o sobě. Co z ní ale dělá jedno z nejpodivnějších míst známého světa, jsou především ti, co opečují o ni i o hosty. Služebnictvo domu je tvořeno souborem soch. Umí se hýbat, mluvit a dokonce do jisté míry samostatně myslet! Podle některých zdrojů se prý dokonce liší v některých charakterových vlastnostech a způsobu jednání. Dosud nebylo potvrzeno, jestli se jedná o magické bytosti jako takové, nebo jde o unikátní a s ničím nesrovnatelný výtvor některého z přechozích majitelů domu. Kontakt s nimi působí natolik silným znepokojivým dojmem, že jsou mezi mágy docela známé z různých historek. Každá ze soch má svoji jedinečnou úlohu v péči o dům a hosty. Ancilla pečuje o čistotu a pohodlí ubytování. Čistí a uklízí, pomáhá ztraceným hostům. Občas se zdá, že je na více místech najednou.

 • JMÉNO: Cavius Maro
 • NÁROD: Liberos
 • POZICE: svobodný mág
 • Jiří Vrbka                                              

Zručný tvůrce magických svitků a podle profesora Lepida, který jej na Consilium pozval, i opomíjený znalec zapomenutých písem. V akademických kruzích jde o téměř neznámou osobu. Vědí o něm snad jen ti, co si kdy vyslechli Lepidovy chválozpěvy na kvalitu jeho práce a rozsah jeho znalostí. Maro však není nějakým druhořadým řemeslníkem. Jeho malou dílnu v Tobrunu, kde pracuje tucet šikovných písařů, často navštěvují zámožní kupci až z Caesareie a podle některých zpráv u něj nakupuje i Republika. Zvědavost, čím tento host podpoří Lepidovu kandidaturu, je mezi účastníky Consilia tak poměrně velká.

 • JMÉNO: Trahaearn Dafydd
 • NÁROD: Glowyr
 • POZICE: svobodný mág
 • Michal Hudák                   

Mladý specialista na lektvary a jedy byl na Consilium pozvaný zástupci Magické Akademie Ratiary. Jelikož tato škola nemá vlastního kandidáta, není zcela jasné, koho a jak má tento absolvent akademie na Gradu svojí účastí podpořit. Není dokonce známo ani to, že by kdy před studiem či po něm působil někde na povrchu. Podle všeho něčím upoutal profesorku Aurii během studií a za jeho pozváním stojí právě ona. 

 • JMÉNO: bratr Kalevi
 • NÁROD: Liberos
 • POZICE: vyslanec Řádu Jarjesti
 • Jozef Kováč

Bratr bratra Jarniho. Byť zná jeho jméno mnoho lidí, jen málo kdo ví víc než to, že udolal obrovskou dvouhlavou bestii v "bitvě o chýši". I to však stačí k tomu, aby byl znám, jako jeden z nejslavnějších a nejnebezpečnějších bojovníků Řádu Jarjesti. Přímý a tvrdý muž, který osobně mluvil se Starým. Možná právě proto dostal pozvánku z Magické Akademie Gradu, která je známá jako místo, kde objevování pravdy o Starých před pár lety začalo.

 • JMÉNO: bratr Ylermi
 • NÁROD: Liberos
 • POZICE: vyslanec Řádu Jarjesti
 • Radim Nepustil   

Mezi mágy snad nejznámější člen Řádu Jarjesti a pro mnoho akademiků taky jediný, kterého kdy potkali osobně. S pověřením představených Řádu organizuje pátrání po jakýchkoliv stopách vedoucích k objevení dalších Starých. často proto osobně navštěvuje knihovny Akademií a rozmlouvá s knihovníky. Jde však o čestného muže, který zná cenu nalezených informací a oplácí službu za službu. Proslýchá se, že předtím, než vstoupil do Řádu, sloužil u jednotky, která na Ischerion připlula krátce po prvním zjevení Aaiky. Přijal pozvání nynějšího Arcimága.

 • JMÉNO: Quentinus Bromidus
 • NÁROD: Liberos
 • POZICE: vyslanec Academie Heroica
 • Jan Zubalík

Nemnohé zprávy o něm hovoří jako o klidném a houbavém muži. Údajně byl kdysi vysokým císařským důstojníkem - jedním z těch, kteří se v pohnutém roce 314 přidali ke vznikající Via Directě. Jestli je to skutečně pravda, můžou vědět snad ti, co jej dobře znají. Na seznamu hostů je uveden jako hledač nadaných studentů pro Academii Heroica jen těžko však lze předpokládat, že by na Consiliu někoho takového hledal. Pozvaný byl končícím Arcimágem - lze proto jen těžko hádat, v čem má podpořit Akademii bez vlastního kandidáta.

 • JMÉNO: Aspasius Verres
 • NÁROD: Liberos
 • POZICE: vyslanec Academie Heroica
 • Miroslav Maceček              

Nákupčí Academie Heroica byl pozvaný Horatiu Balaurem. Kdo ví, jaký obchod ti dva uzavřeli, když Aspanius pozvání přijal, čím prakticky potvrdil, že je připraven podpořit Balaurovu kandidaturu. Mágům z akademií je dobře znám. Nezřídka se jim podaří vzájemně prospěšná výměna surovin či pomůcek, které u jednoho přebývají a druhý je zrovna postrádá. Tvrdí, že kdysi studoval na Majáku. Podle všeho to bylo ještě předtím, než se tam zjevil kdokoliv z nynějších pedagogů a studentů.

 • JMÉNO: Mussia Urbica
 • NÁROD: Liberos
 • POZICE: vyslanec Republiky
 • Miluše Vybíralová

Jedna z početné skupiny svobodných mágů, kteří otevřeně podporují Republiku. Pokud však zvěsti nelžou, Mussia se tak rozhodla ne pro peníze, ale kvůli samotné myšlence. Téměř rok sloužila v oddíle jednoho z nejváženějších velitelů - Lucia Marsa, který je od odhalení jeho napojení na Císařské vojsko vězněn na neznámém místě. Od loňského léta Mussia nastoupila na místo uvolněné Nuenem Ilidanem a je členkou štábu samotného Bravia. Nikoho by nepřekvapilo, že ji Bravius vyslal s Augustem jako doprovod. Zajímavé však je, že je tato specialistka na obor energetické magie jmenovitě pozvaná samotným končícím Arcimágem.

 • JMÉNO: Augustus Numonis
 • NÁROD: Liberos
 • POZICE: vyslanec Republiky
 • Jiří Knébl

Někteří se domnívají, že tím, koho končící Arcimág původně zval, byl samotný Bravius Numonis. Ten je však určitě nadmíru zaneprázdněn plánováním operací v náročných podmínkách a snahou udržet Republiku naživu. Nebylo by divu, kdyby pozvánku k účasti na volbě Arcimága předal právě Augustovi. Byť se o něm mimo tábory Republiky moc neví, většina drbů hovoří o nebezpečném válečníkovi, zdatném taktikovi a obstojném vyjednavači, který je bezmezně oddaný Republice. Jeho příjezdu na Consilium určitě předcházela pečlivá porada stratégů Republiky, pokud ne celého senátu. Nikdo mimo Akademie sice nemá právo Arcimága přímo volit, ale Republice se dnes spojenci budou víc než hodit. Najde je Augustus právě tady?